Zaznacz stronę

Zwroty

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.pupus.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
Adam Bala, ul. Warmińska 26/3, 10-545 Olsztyn, oraz dodatkowo adres e-mail kontakt@pupus.pl

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Adam Bala, ul. Warmińska 26/3, 10-545 Olsztyn

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez firmę Adam Bala świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta

 

Gwarancja

Oferowane przez nas towary objęte są gwarancją. Z gwarancji mogą Państwo skorzystać w przypadku ujawnienia się wad ukrytych towaru niewynikających z normalnego użytkowania. W przypadku korzystania z gwarancji prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@pupus.pl  w celu rozpatrzenia Państwa reklamacji.

Problemy z dostawą

Dokładamy starań, aby wysyłane przez nas przesyłki były w odpowiedni sposób zabezpieczone oraz zaadresowane. W przypadku wykrycia przez Państwa, że przesyłka z zamówieniem została zniszczona (rozerwana, zalana itp.) prosimy odstąpić od przyjmowania takiej przesyłki. W takim przypadku listonosz albo Państwo w Urzędzie Pocztowym powinni sporządzić odpowiedni protokół. Jednocześnie prosimy o informację o zaistniałym fakcie na adres kontakt@pupus.pl .

W dniu nadania przesyłki na adres poczty internetowej podany w zamówieniu wyślemy potwierdzenie nadania przesyłki. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Państwa w ciągu 14 dni od jej nadania (tj. od daty maila z potwierdzeniem nadania) prosimy o kontakt na adres kontakt@pupus.pl w celu złożenia przez nas reklamacji w Urzędzie Pocztowym.

Share This